NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 20  9-10 September 2016
View prices realized

Lot 379

     Find similar lots
Starting price: 10 000 SEK
Price realized: 19 000 SEK

Email Print
SWEDEN - POLLETTER /TOKENS: SVAPPAVAARA KOPPARVERK/KENGIS BRUK. Stig kol. Koppar. Antagligen 1660-tal.
Sti 182:1. 4,40 g. RRR. Någon korrosion. Ej störande spår av rengöring.
Bröderna Mommas polletter från Norrbotten tillhör gräddan bland svenska brukspolletter. Denna ställning intar de genom bl.a. sin geografiska placering, ålder, motiv, sällsynthet och historiskt intresse/betydelse. Vi känner vanligast de tre myntpolletterna med det fina renmotivet, vilka finns i valörerna 20, 10 och 5 öre. Som typ är kolpolletterna mycket ovanligare. Kolpolletterna utgör egentligen endast en typ, vilka dock skiljer sig åt i stavningen av kol; KHÅL eller KOHL. Vi har inte uppgift om någon försäljning av en kolpollett från orten i modern tid.


Grade: 1/1+ [F/VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB