NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 20  9-10 September 2016
View prices realized

Lot 997

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 11 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
SWEDEN - GUSTAV III (1771-1792) : AVESTA. 5 kopek 1778. Efterprägling av ryskt mynt avsett för kriget mot Ryssland 1788-1790. SM 107. SMH 26:2. 45,08 g. RR. Brandskadad.
Vi har uppgift om två andra exemplar av detta mynt med samma årgång som också förefaller vara brandskadade.


Grade: 1?)(2 [VG)(POOR]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB