NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 21  25 March 2017
View prices realized

Lot 177

     Find similar lots
Starting Price: 50000 SEK
Price realized: 100000 SEK

Email Print
JOHAN, Hertig av Östergötland (1606-1618) :
SÖDERKÖPING. Riksdaler 1617. Stort porträtt. SM 5. 30,78 g. RR. Vacker patina.
Ex Christer Berggren.
I beskrivningen över sin samling uttrycker Christer Berggren att han inte tycker att denna mynttyp är vacker. Förvisso är väl ej gravörstilen den bästa, men myntets betydelse som typmynt, dess sällsynthet och stora historiska intresse gör det dock till et

Grade: 1/1+ [F/VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB