NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 21  25 March 2017
View prices realized

Lot 30

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 16 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL KNUTSSON BONDE (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470) :
ÅBO? Penning med krönt A, bitecken två stjärnor och t.v. ett litet kors. LL XXXIII:1e. Malmer KrAYIIb. Frösell -. 0,22 g. RRRR. Liten kantskada.
Vi har inte noterat någon försäljning av denna mycket sällsynta variant av penningarna med krönt A under de senaste decennierna. Stilen på penningen gör att den bör föras till Karl Knutsson och Åbo, men silverhalten på penningen (ett ex analyserat av Malm

Grade: 1+ [VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB