NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Macho & Chlapovič
Auction 12  7 April 2017
View prices realized

Lot 66

     Find similar lots
Starting Price: 60000 EUR
Price realized: 80000 EUR

Email Print
William of Rosenberg, House of Habsburg
3 Ducats 1585
Extraordinary piece with nice luster in the fields! Unpublished in three ducats weight.
Face value (III lines) in front of the bust.
Unicum!

Wilhelm von Rosenberg, RDR
3 Dukaten 1585
Prachtexemplar mit spiegelnden Feldern! Unveröffentlicht im Gewicht drei Dukaten.
Wertzahl "III" auf der Vs.
Unikum!

Vilém z Rožmberka, Období vlády Habsburků
3 Dukát 1585
Výjimečný exemplář s ražebním leskem v plochách! Nepublikovaný ve váze třídukátu.
Tři rysky (III) na označení nezvyklého nominálu před portrétem.
Unikát!

Rychleby / Reichenstein, Markus Ambrosius von Brosenthal, Matyáš Kauerhase, 10,52 g, 27,7 mm, Au, Friedberg 109 (Bohemia), Holzmair S. 46, Donebauer -, Kleisner-Holečková -, Ex: Ex Virgil Brand collection, Auction Bank Leu AG 47 #2949.EF / EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič