NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Macho & Chlapovič
Auction 13  7 April 2017
View prices realized

Lot 51

     Find similar lots
Starting Price: 60000 EUR
Price realized: 110000 EUR

Email Print
Czechoslovakia (1918 - 1939)
Ducat 1939
The treasury of Kremnitz mint received from its striking departement only 160 pieces of 1 ducats 1939 (already Slovak State). It is very likely, that only 180 pieces (20 + 160) were finally minted and not in catalogues claimed 276 pieces.(Source: Archiv Mint Kremnitz, N. 2656)
Extremely rare!

Tschechoslowakei (1918 - 1939)
Dukat 1939
Die Kasse von Münzstätte Kremnitz hat im Juni 1939 nur noch 160 Stücke von Prägeort erhalten (Slowakischer Staat). Höchstwahrscheinlich wurde vom Dukat mit Jahrgang 1939 nicht 276 Stück, sondern nur 180 Stück (20 + 160) geprägt. (Quelle: Archiv Münzstätte Kremnitz, Nr. 2656)
Von allergrößter Seltenheit!

ČSR (1918-1939)
Dukát 1939
Pokladna mincovny Kremnica v červnu 1939 obdržela z ražebny pouze 160 kusů ražby 1939 (Slovenský stát). Je velice pravděpodobné, že dukátů s ročníkem 1939 bylo vyražených celkově pouze 180 kusů (20 kusů za ČSR + 160 ks) a ne v katalozích uváděných 276 kusů. (Zdroj: Archiv Mincovne Kremnica, č. 2656)
Certifikát ČNB.
RRR! Extrémně vzácný!

Kremnica / Kremnitz, Jaroslav Benda, Otakar Španiel, 3,48 g, 19,75 mm, Au, M&CH CSR1D-005, Novotný 16, Valovič CSD2, Ex: Ex 2nd Auction ČNB, Certificate #000070About UNC / About UNC
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič