NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 68  13 May 2017
View prices realized

Lot 387

     Find similar lots
Estimate: 40000 PLN
Price realized: 60000 PLN

Email Print
POLAND from 16th cent.; Poland - Sigismund I the Old 1506-1548 - coins for Crown Poland. szóstak 1529, Kraków; Aw: Popiersie króla w koronie w prawo, wokoło napis SIGISMVNDVS PRIM REX POLONIE 15Z9 zakończony rozetą, Rw: Tarcze herbowe Polski, Litwy, Rusi Czerwonej, Prus Królewskich i Austrii, w otoku napis DEVS IN VIRTVTE TVA LETABITVR REX zakończony rozetą; H.-Cz. 282 (R6), Kop. 440 (R7), Kurp. 75 (R8), Tyszkiewicz 450 mk; srebro 11.95 g; ciemna patyna, moneta bita ze srebra niskiej próby, stąd jej nietypowa jak dla szóstaka grubość i waga, esktremalnie rzadka, praktycznie niespotykata w handlu - GRADE: III+ ( VF+ ) - starting price: 32000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne