NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 68  13 May 2017
Presale bidding closes in 14 days 17 hr 15 min

Lot 387
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 40000 PLN
Minimum bid: 32000 PLN

Email Print
POLAND from 16th cent.; Poland - Sigismund I the Old 1506-1548 - coins for Crown Poland. szóstak 1529, Kraków; Aw: Popiersie króla w koronie w prawo, wokoło napis SIGISMVNDVS PRIM REX POLONIE 15Z9 zakończony rozetą, Rw: Tarcze herbowe Polski, Litwy, Rusi Czerwonej, Prus Królewskich i Austrii, w otoku napis DEVS IN VIRTVTE TVA LETABITVR REX zakończony rozetą; H.-Cz. 282 (R6), Kop. 440 (R7), Kurp. 75 (R8), Tyszkiewicz 450 mk; srebro 11.95 g; ciemna patyna, moneta bita ze srebra niskiej próby, stąd jej nietypowa jak dla szóstaka grubość i waga, esktremalnie rzadka, praktycznie niespotykata w handlu - GRADE: III+ ( VF+ ) - starting price: 32000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne