NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 68  13 May 2017
Presale bidding closes in 13 days 2 hr 24 min

Lot 397
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 45000 PLN
Minimum bid: 36000 PLN

Email Print
POLAND from 16th cent.; Poland - Sigismund II August 1545-1572 - coins for Lithuania. półtalar z kontrmarką - monogram króla i data - wybita na półtalarze Karola V, 1564, Wilno; Aw: Popiersie cesarza Karola w prawo i napis wokoło CΛROLVS V ROMΛ IMPE, Rw: Dwugłowy Orzeł z tarczą herbową, na niej nabita kontrmarka króla polskiego, w otoku napis R ΛRΛGO VTRIVS SI; Cesnulis-Ivanauskas 14SA23-1 (RRRR) - podobny, ale IMP zamiast IMPE, Tyszkiewicz 70 mk; srebro 14.86 g; zapiłowany na rewersie, ale bardzo rzadki - GRADE: III+ ( VF+ ) - starting price: 36000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne