NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Myntkompaniet/AB Philea
Coin Auction 12  6 May 2017
View prices realized

Lot 94

     Find similar lots
Starting Price: 12887 EUR
Price realized: 12927 EUR

Email Print
Sweden, Pommern, Karl X Gustav SB 31, Hagander 223 1 dukat 1656 R 3,43 g. Myntmästare Ulrich Butkau. Minimalt bucklig. Ex. Samling Hagander 3, nr 7568 € 12000, Ahlström Auktion 31, nr 537 (Samling P.O. Nordin, Samling T.J. Clarke 1961, nr 223, Samling L.E. Bruun 1914, nr 1212, Samling J.F.H. Oldenburg 1898, nr 2099. Fyra exemplar noterade av en handfull på privat hand. Av allra största sällsynthet! 1+/01
Question about this auction? Contact Myntkompaniet/AB Philea