NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 79  20 May 2017
View prices realized

Lot 1046

     Find similar lots
Starting Price: 500000 CZK
Lot unsold

Email Print
František Lotrinský , 1745 - 1765
25 Dukátová medaile b.l. - Volební. Dva zkřížené meče spojuje vavřínový věnec / bez ražby, doryto Franciscus III. (František III. Lotrinský). Au 63 mm (86,75 g), nepublikováno, pravděpodobně odražek ke schválení připravované medaile, hr._Unikát!
0
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha