NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 23  20 May 2017
View prices realized

Lot 869

     Find similar lots
Starting Price: 10000 SEK
Price realized: 10000 SEK

Email Print
VÄSTMANLAND :
SALA SILVERVERK OCH GRUVA. Mark aska. Koppar. Tillverkad ca 1660-1675. Sti 125:18. SS 15817b. 8,89 g. RRRR. Något snedcentrerad.
Tecknets betydelse på denna ytterst rara pollett har inte säkert klarlagts. Såväl daler som mark och fjärding har föreslagits som tänkbara enheter. Vi har i ett tidigare sammanhang valt att beteckna enheten som fjärding. Emellertid har vi haft anled

Grade: 1/1+ [F/VF]

TOKENS/POLLETTER
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB