NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk
Auction 12  21 Oct 2017
View prices realized

Lot 139

     Find similar lots
Starting Price: 150000 PLN
Price realized: 340000 PLN

Email Print
Wladyslaw IV Vasa
POLSKA/POLAND/POLEN
Władysław lV Waza. Donative of8 Dukat (Ducat) 1644, Danzig
Aw.: Półpostać króla w koronie i zbroi, z berłem opartym o ramię, jabłkiem królewskim w dłoni, przy pasie rapier. Na szyi szeroki koronkowy kołnierz i zawieszony na łańcuchu Order Złotego Runa. Na ramieniu zawiązana szarfa dowódcy. W otoku: VLADISLAUS IIII D G REX POL & SUEC M DUX LITV RUS PRUS
Rw.: Nad panoramą Gdańską wieniec z chmur, z którego na miasto padają promienie słońca, wewnątrz hebrajski napis Jahwe. Z chmur wyłaniają się cztery dłonie. Pierwsza trzyma gałązkę oliwną i palmową, druga miecz i wagę. Nad miastem dwie anielskie dłonie złączone do modlitwy za pomyślność Gdańska. U dołu mała tarcza z herbem miasta, podtrzymywana po bokach przez dwa lwy i data 16-44. Poniżej inicjały G-R, pod tarczą litery I-H (Jan Höhn). W otoku: REGIA CIVITAS GEDANENSIS FIERI FECITJedna z najpiękniejszych i najbardziej okazałych donatyw gdańskich, do których stemple wykonał słynny medalier XVII wieku Jan Höhn. Donatywy pełniły rolę nagrodową, mając jednocześnie wysoką wartość nabywczą wyrażoną w dukatach. Gdańsk, często za ich pośrednictwem realizował zobowiązania miasta wobec króla. Wielki przywilej nadany miastu przez króla Kazimierza Jagiellończyka wymagał od Gdańska przekazywania 2000 dukatów rocznie do prywatnej szkatuły króla. To zobowiązanie rada miasta realizowała aż do 1795 roku. Przekazanie tej kwoty w formie donatyw stanowiło nie tylko spłatę zobowiązania miasta. Król otrzymywał piękne, o dużej wartości medale, którymi mógł nagradzać zasłużonych dworzan. Stąd bardzo często spotykamy na donatywach ślady opraw czy zawieszek. Znane są odbicia w złocie o wadze od 7 do 10 dukatów. Donatywa wagi 8 dukatów jest jedną z najrzadszych dostępnych dziś na rynku kolekcjonerskim. Notowana jest tylko w dwóch zbiorach publicznych. O rzadkości świadczy również fakt iż nie posiadał go w swojej kolekcji H-Czapski. W książce Złoto Wazów użyto zdjęcia tego egzemplarza i określono rzadkość na R6-R7.Ładny egzemplarz, końcówka blachy. Patyna, resztki połysku menniczego. Moneta do najlepszych kolekcji.Kopicki (nie notuje) ; H-Czapski (nie notuje) ; Kaleniecki 300 ; Friedberg 17 ; Kurpiewski 263 (R8); Złoto Wazów 247 (R6-R7)
Waga/Weight: 27,22 g Au Metal: Średnica/diameter: 47 mm
Stan zachowania/condition: 2- (EF-)
Question about this auction? Contact Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk