NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 445

Starting price: 75 000 SEK
Price realized: 335 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
RIKSENS STÄNDERS BANK:
100 riksdaler banco 1854. H 21205. SF 5. SS 12252. RRR.
Detta är samma exemplar som är avbildat i "Sveriges färgsedlar", av Martin Rosenqvist. @Mätt med löneindex motsvarar 100 riksdaler banco 1854 betalning för lika lång arbetstid @som en årslön, 338.500 kronor, för manlig industriarbetare eller motsvarande (

Grade: 1/1+ [F/VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB