NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 460

Starting price: 1000 SEK
Price realized: 1000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
RIKSENS STÄNDERS BANK:
Blankett for lanebanksattest ("revers") till räntesatsen 3 %. Vitstampel. Vattentryck med "TUMBA".
Nagra kompletta/ifyllda lanebanksattester har ej aterfunnits. Enligt L. Wallen (Sveriges @sedlar, Stockholm 1984) cirkulerade dessa reverser fram till ca 1740. Det är därför @anmärkningsvärt att detta exemplar är förtryckt "18", alltså avsett för användni

Grade: 01/0 [EF/UNC]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB