NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 522

Starting price: 1500 SEK
Price realized: 4400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
POLLETTER/TOKENS:
STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. 5 mark KM 1723. Utan randskrift. Sti 177:41. SMH 80. 8,45 g. RR. Svagpräglad. Snedcentrerad. Fin patina.
Efter stora problem med förfalskningar av 1721 och 1722 års polletter från Stora Kopparberg, beslöts att 1723 års polletter skulle förses med randskrift - CREDIT GOD SOM PENGAR. Randskrift på polletter har inte varit allmänt förekommande, men skyddet av j

Grade: 1+ [VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB