NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 25  23-24 Sep 2017
View prices realized

Lot 678

     Find similar lots
Starting Price: 250 000 SEK
Price realized: 960 000 SEK

Email Print
DANMARK/DENMARK:
Frederik I (1523-1533). MALMÖ. Rhinsk gylden 1527. Mm Jørgen Kock. MEM 2.120. Galster 59. Jørg. 22. B 82 T. VI:24. SS 21190/23187. 3,28 g. RRRR. Åtsidan med spår av viss dubbelprägling. Fin lyster. Obverse somewhat double struck. Nice
Detta mynt är känt i enbart fem exemplar, varav det nu utbjudna är det enda som finns i privat ägo. Myntet har bara varit till salu två gånger de senaste 131 åren.
1) Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København, B nr. 82@2) Kaiserliches Münzcabinet der

Grade: 01 [EF]

Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB