NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 513

     Find similar lots
Estimate: 250 PLN
Price realized: 550 PLN

Email Print
POLAND; Poland - 2nd Republic of Poland. 10 złotych 1935, Warszawa; Józef Piłsudski; Parchimowicz 124b; piękne, duży połysk menniczy - GRADE: I/I- ( UNC/UNC- ) - starting price: 200 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne