NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
Presale bidding closes in 7 days 8 hr 55 min

Lot 650
  PLN
     Find similar lots
Estimate: 4500 PLN
Minimum bid: 3600 PLN

Email Print
BANKNOTES; Poland - Kościuszko Uprising 1794. 100 złotych polskich 8.06.1794, seria C, numeracja 12759; Lucow 35b (R4), Miłczak A5; trzykrotnie złamane, ale bardzo ładne, z naturalną fakturą papieru - GRADE: III+ ( VF+ ) - starting price: 3600 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne