NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 69  25 Nov 2017
View prices realized

Lot 651

     Find similar lots
Estimate: 50 000 PLN
Lot unsold

Email Print
BANKNOTES; Poland - Kościuszko Uprising 1794. 1 złoty 13.08.1794, seria D, na odwrocie F. Malinowski; Lucow 42d (R9) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak A10a; nieco rozklejające się warstwy, ale przyzwoicie zachowane, po konserwacji, bardzo rzadkie, nawet w tym stanie zachowania - GRADE: III/IV ( VF/F ) - starting price: 40000 PLN
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne