NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 3  12-13 Nov 2017
View prices realized

Lot 62

     Find similar lots
Starting Price: 30 000 PLN
Price realized: 88 000 PLN

Email Print
Sigismund I the Old, Szóstak (6 groszy) Toruń 1530 RARITY (R6)
POLAND POLEN Sigismund I the Old, Szóstak (6 groszy) Toruń 1530 RARITY, Moneta ogromnej rzadkości.Szóstak pruski Zygmunta I Starego 1530 wybity w mennicy toruńskiej, z charakterystycznym przedstawieniem władcy w półpostaci. Emisja przeznaczona do obiegu w Prusach, z prawem obiegu w całej Polsce, z pruskim orłem podkreślającym jej terytorialny charakter.Typ szóstaka, który spośród niesamowitych zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, wybrano do publikacji '100 rarytasów Numizmatycznych MN w Krakowie' (poz.12) dodając do niego następujący opis:'Po unii monetarnej Korony z Prusami Królewskimi i Książęcymi w królewskiej mennicy toruńskiej wybijano według nowej ordynacji pięć gatunków monet, mających prawo obiegu w całej Rzeczypospolitej. Jednym z nich był szóstak, czyli sześć groszy. Znamy trzy typy szóstaków (dwa pozostałe z popiersiem królewskim na awersie). Na stronie głównej prezentowanego szóstaka panujący został przedstawiony jako rex armatus - król wojownik. Elementami takiego ujęcia w tym wypadku są korona, miecz, berło i zbroja, symbolizujące m.in. suwerenność władcy oraz jego cnoty militarne. Napis na stronie głównej głosił (w tłumaczeniu): 'Zygmunt I król Polski, pan całych Prus'. Portret władcy, niewystępujący wcześniej na pruskich monetach, pojawił się także na groszach i trojakach toruńskich. Mennicą zarządzał wówczas sekretarz królewski Jost Ludwik Decjusz, a kierownictwo techniczne sprawował Maciej Schilling.'.Brak tego typu w zbiorach MNW, gdzie znajduje się tylko kopia takiego szóstka pochodząca ze zbioru Potockiego. Awers: półpostać króla, w prawo, w koronie i zbroi, z berłem i głownią miecza w dłoniach. W otoku:SIG * I * R * PO * DO - TO * PRVSS .Rewers: ozdobna tarcza z orłem pruskim zwróconym w lewo, z mieczem. Powyżej oznaczenie nominału VI, po bokach T-I (inicjały kierownika i dzierżawcy mennicy). W otoku:* GROS * AR * SEX DVP * TERR * PRVSSIE * 1530 .W pełni naturalny, obiegowy, ładny stan zachowania w szarej patynie.Srebro, średnica 28-28,4 mm, waga 5,055 gHutten-Czapski 299 (R5), Kopicki 3101 (R7), Kurpiewski 371 (R6), CNT 1153 (R6), Vossberg 5, Tyszkiewicz 180 mk.Zdecydowanie polecamy!

Grade: VF (R6)

More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak