NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 3  12-13 Nov 2017
View prices realized

Lot 79

     Find similar lots
Starting Price: 100 PLN
Price realized: 320 PLN

Email Print
Sigismund I the Old, Denar Gdańsk ND - letters M-S
POLAND DANZIG Sigismund I the Old, Denar Gdańsk ND - letters M-S, Ładny w prezencji, ostry relief, ale w górnej części nad koroną dwa malutkie prześwity (cienka blacha). Odmiana bez daty, z literami M-S po bokach herbu Gdańska.Ciekawszy wariant korony nad herbem. Moneta z 12 aukcji PDA/PGNum.Kopicki 7256 (R3), Kurpiewski 395 (R3), Tyszkiewicz 18mk.

Grade: VF

More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak