NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 4  10-12 Feb 2018
View prices realized

Lot 980

     Find similar lots
Starting Price: 26 000 PLN
Price realized: 30 000 PLN

Email Print
August III Sas, Dwutalar pamiątkowy 1733 - b. rzadki
Duża, bardzo efektowna moneta wybita dla upamiętnienia śmierci króla Augusta II. Bez defektów, z lekką poświatą połysku, w starej patynie. Polecamy.Awers: popiersie króla w prawo, w otoku: D.G.FRID•AUGUST.PR.R.P.&L•DUX•SAX•ELECT•Rewers: Kolumna na postumencie, na niej posąg mężczyzny trzymający w prawej ręce berło i jabłko królewskie. W otoku:MEMORIAE•AETERNAE• OPTIMI•PARENTIS. (Wiecznej pamięci najlepszego ojca). W odcinku: NAT[us] XII MAY MDCLXX OB[iit] I FEBR[uarii] MDCCXXXIII 2 TH[aler] COUR[ant]. (Zrodzony dnia 12 Maja 1670 umarł 1 Lutego 1733).Srebro, średnica 46 mm.

POLEN POLAND SAXONY SACHSEN GERMANY THALER GEDENKTALER

Grade: NGC AU55
Literature: Kahnt 620A, Raczyński 359


More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak