NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 355  1 Mar 2018
View prices realized

Lot 824

     Find similar lots
Estimate: 300 EUR
Price realized: 300 EUR

Email Print
Medals
HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - MIDDELBURG, DE ONLUSTEN BEDWONGEN 1704, by door Van Dishoecke. Perseus met zijn paard Pegasus en onthoofde Medusa met Middelburg op de achtergrond. Kz. het stadhuis op de markt met de burgerwacht.vL. IV 415/463; KPK 2086.AR 48.6 mm. 46.86 g. Mooie patina Vrijwel prachtig
Question about this auction? Contact Schulman b.v.