NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 33  28-29 Sep 2019
View prices realized

Lot 672

Starting price: 8000 SEK
Price realized: 23 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
GUSTAV VI ADOLF (1950-1973)
Provmynt i silver för 50 öre 1951. SM 183. SMF P15b. RRR.

Ex Per Edvin Sköld (1891-1972, finansminister 1949-1955).

Detta är ett av endast tre exemplar i privat ägo.

Grade: 01/0 [EF/UNC]

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB