NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 362  20-21 Mar 2020
View prices realized

Lot 2086

     Find similar lots
Estimate: 80 EUR
Price realized: 190 EUR

Email Print
LODEWIJK NAPOLEON 1806 - 1810
Zilveren dukaat of Rijksdaalder 1807 Met de staande man volgens het oude provinciale type van Utrecht. Staande ridder met provinciaal Utrechts wapenschild aan de voet. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. Mt. stadsschild.Sch. 122, Silver28.17 g. R. Zoals gewoonlijk zwak uitgemunt Fraai/Fraai +
Question about this auction? Contact Schulman b.v.