NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 108

     Find similar lots
Starting Price: 12 000 SEK
Price realized: 24 000 SEK

Email Print
ERIK XIV (1560-1568)
STOCKHOLM. Daler 1561. Frånsidans kors omgivet av stjärnor, bladen nedtill med spetsarna riktade mot varandra samt en stjärna på varje sida om medaljongen. SM 5. JH 17. 28,66 g. Korrosionsfritt, jämnt och tilltalande exemplar. Even and nice specimen without corrosion. Kvalitet 1/1+ (F/VF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB