NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 335

Starting price: 150 000 SEK
Price realized: 390 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL X GUSTAV (1654-1660)
STOCKHOLM. Dukat 1658. SM 8. JH 218. 3,47 g. RR. Böjspår. Creased. Ex Bonde på Ericsberg 6 (Nordlind mynthandel auktion), nr 212 (på Ericsberg före 1896).
Vårt lands första reguljära dukater såg dagens ljus med Karl X Gustav, som redan under sitt första år som regent lät prägla ett litet antal av dessa internationellt accepterade mynt i Stockholm. Alla efterföljande regenter lät sedan utge dukater ända till dess att dukater som vårt lands guldmynt år 1868 ersattes av caroliner och fem år senare av de mera långlivade mynten i valören krona. I våra provinser på andra sidan Östersjön lät i och för sig såväl Gustav II Adolf som Kristina underlydande städer och stater producera dukater, men den nationella framställningen började först med Karl Gustav. Dukaterna från hans regeringstid är våra mest sällsynta. Kvalitet 1+/01 (VF/EF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB