NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 47

     Find similar lots
Starting Price: 1000 SEK
Price realized: 6200 SEK

Email Print
GOTLAND
VISBY. Penning med hjulkors)(liljehjul. LL XX:4 variant. Frösell -. 0,13 g. RR. Delvis svagpräglad. Partly weakly struck. Ex Antikören auktion 21, nr 327; Ex Sven Svensson.
Denna sällsynta variant av de tidiga gotländska penningarna har kommenterats av Myrberg i hennes doktorsavhandling Ett eget värde (2008), sidorna 121-122. Kvalitet 1/1+ (F/VF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB