NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 536

     Find similar lots
Starting Price: 30 000 SEK
Price realized: 115 000 SEK

Email Print
FREDRIK (1720-1751)
STOCKHOLM. 4 mark 1732. Ettårstyp. SM 108. SMH 45. 20,85 g. RR. Praktexemplar. Choice. Ex Bonde på Ericsberg 1, nr 605 (Nordlinds mynthandel auktion); Ex J. K. Stiernstedt (Appelgren auktion 59); Ex J. O. Wedberg (Appelgren auktion 16); Ex A. Levin (Bukowski auktion 88).
1732 års fyramark - som tillika är ett typmynt/ettårstyp - är känd i enbart en dryg handfull exemplar i privat ägo. Det nu utbjudna exemplaret är med stor marginal det bästa bevarade, ett härligt exemplar med en fantastik stamtavla! Kvalitet 01/0 (EF/UNC)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB