NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 554

     Find similar lots
Starting Price: 76 000 SEK
Price realized: 405 000 SEK

Email Print
ADOLF FREDRIK (1751-1771)
STOCKHOLM. Dukat 1754. Präglad av guld från Östra Silvbergs gruva i Dalarna. SM 8. SMH 2:2. JH 437. 3,48 g. RR. Obetydligt böjspår. Insignificantly bent. Ex Antikören auktion 17, nr 213 (av outgrundlig anledning klassad 1/1+); Ex Spink & Son auktion 94, nr 213.
År 1730 mutade Adolf Adolphsson Christiernin in de båda gruvorna vid Östra och Västra Silvberget. Han hade år 1726 skickats utomlands av sin far för att studera bergverk och järnhantering. Under resan skall han ha fått tag på ett "urgammalt" manuskript som en besökare i Sverige lämnat efter sig, vari omtalades att vid Östra Silvberget fanns gediget guld och att silvermalmen där var "gyldisk". År 1748 lyckades han också få Fredrik Rothoff, ägare till Carl Gustaf Stads järnverk, som kompanjon. Christiernin plöjde ner stora summor i sina gruvprojekt och år 1751 kom driften igång vid Östra Silvberget. Under följande år utvanns det första guldet ur den brutna silvermalmen. Detta föranledde Christiernin att insända en skrivelse till Kungl. Maj:t, vari han berättade om sitt gruvprojekt och samtidigt bad om tillstånd att få prägla "en minnespenning om Gruvans ånyo upptagande". Han önskade få använda kungens bröstbild på ena sidan, "som på svenska dukater nyttjas". Den 23 april 1752 fick Christiernin Kungl. Maj:ts tillstånd att prägla 50 dukater med inskriften ÖSTRA SILFBERGET I KOPPARBERGS LÄN och årtalet 1751 på frånsidan. I början av 1755 återkom Christiernin med en förnyad anhållan om att få prägla 150 dukater till, vilket beviljades. Dessa försågs med årtalet 1754, trots att de inte präglades förrän året därefter. Dukaterna av guld från Östra Silvberget hör till 1700-talets främsta numismatiska sällsyntheter. 1754 års är endast känd i sju exemplar i privat ägo, ett av dem i Avesta Myntmuseum. Kvalitet 1+/01)(1+ (VF/EF)(VF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB