NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 576

     Find similar lots
Starting Price: 50 000 SEK
Price realized: 200 000 SEK

Email Print
GUSTAV III (1771-1792)
STOCKHOLM. Dukat 1783. Präglad av guld från Ädelfors gruva i Småland. SM 24. SMH 2:11. JH 502. 3,47 g. RRR. Ex Bonde på Ericsberg 3, nr 625 (Nordlinds mynthandel auktion); Ex Appelgren auktion 28-29/10 1918, nr 280; Ex Israel Berghmans dubbletter; Ex Lars Emil Bruun 1914, nr 2052; Ex Johan Frans Henrik Oldenburg 1898, nr 4059.
Under Gustav III:s regering präglades speciella dukater av småländskt guld varje år under perioden 1771-1786, därefter ingick guldet i den ordinarie utmyntningen utan ursprungsbeteckning. Upplagorna var genomgående små; enda året som utmyntningen av smålandsdukater översteg 1.000 stycken var 1771, då 1.566 exemplar slogs. År 1783 präglades 500 dukater av guld från Ädelfors, varav inte mer än fyra exemplar har bevarats i privata samlingar. Kvalitet 1+/01 (VF/EF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB