NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 694

Starting price: 1000 SEK
Price realized: 2400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
OSKAR I (1844-1859)
Provmynt för prägling av 5 öre (1853/54). SM 163a. 8,37 g. Kanthack. Edge nick.
Provmynt har i huvudsak framställts för att visas upp som tekniska eller stilistiska prov för en liten grupp experter och/eller beslutsfattare. Efter beslut har mynten i regel destruerats eller lagts åt sidan. Ett mindre antal provmynt har dock oavsiktligt kommit i cirkulation, vilket är fallet med föreliggande exemplar. Kvalitet 1+ (VF)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB