NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 35  21-22 Nov 2020
View prices realized

Lot 843

     Find similar lots
Starting Price: 500 SEK
Price realized: 2400 SEK

Email Print
POSTER
SÄTER. 1/4 öre 1657. STOCKHOLM. Daler SM 1715 (Kronan), 1/6 skilling banco 1840, 1855, 4 riksdaler riksmynt 1862, 2 kronor 1890, 1939, 1 krona 1890, 1936, 1942, 50 öre 1877, 5 öre 1873. Totalt 12 ex. Kvalitet VK (Varying Grades)
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB