NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Bruun Rasmussen
Auction 901  3-4 May 2021
View prices realized

Lot 1294

     Find similar lots
Starting Price: 110 000 DKK
Price realized: 280 000 DKK

Email Print
Denmark
Ministereksemplarer
Christian IX, (2 kr) 1892, København, guldeksemplar uden værdiangivelse slået i anledning af Christian IX og dronning Louises guldbryllup, Harald Conradsen, H 11, Sieg 2, B 1298, 26,26 g, ubetydeligt kantstød - pragtstykke.

Der blev kun præget to eksemplarer i guld, som ved selve guldbryllupsfesten blev givet til hhv. kongen og dronningen. Kongens eksemplar beror i dag i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet i København, og det foreliggende stykke er således unikt i privateje.

I modsætning til senere såkaldte "ministereksemplarer" er randen riflet, men selve stemplerne oppebærer flere forskelligheder fra den almindelige erindringsmønt, idet reversens egekrans er tykkere og ikke blot værdiangivelsen, men også årstallet og møntmesteren Christian Svendsens initialer mangler.

A beautiful and highly important royal presentation piece, one of only two struck and the only one in private hands.


Unc
Question about this auction? Contact Bruun Rasmussen