NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Bruun Rasmussen
Auction 901  3-4 May 2021
View prices realized

Lot 285

     Find similar lots
Starting Price: 80 000 DKK
Price realized: 115 000 DKK

Email Print
Denmark
Christian VII, 1766–1808
Kurantdukat 1771, København, H 3, S 2, FP E7, F 280, 3,10 g - sublimt kabinetseksemplar af største skønhed.

Denne smukke og uhyre sjældne type af Johan Ephraim Bauert blev, formentlig på foranledning af Struensee, præget i kun 131 stk. i anledning af kongens fødselsdag d. 29. januar, hvoraf størsteparten blev anvendt som kastemønter ved ridebanen på Christiansborg Slot.
Unc
Question about this auction? Contact Bruun Rasmussen