NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 102

Starting price: 8791 EUR
Price realized: 17 817 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Talar, 1577, mennica Gdańsk; autorstwa Kaspra Goebla; A...

Gdańsk w oblężeniu (1577), Talar, 1577, mennica Gdańsk; autorstwa Kaspra Goebla; Aw: Popiersie Chrystusa w promienistej aureoli, dziesięć liści koniczyny z lewej strony, osiem liści koniczyny z prawej strony, DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR; Rw: Herb Gdańska, powyżej data, MONETA NOVA CIVITATIS GEDANENSIS; CNG 108.d, Davenport 8453, Frankiewicz 182, H-Cz. 609 (R1), Parchimowicz Batory 2708.a4, Slg. Marienburg 8106, Tyszkiewicz 30 mk; srebro, 25.40 g; moneta wybita z walca, ładnie zachowana i bardzo rzadka.
Tylko dwukrotnie w historii polskiego mennictwa mamy do czynienia z monetami bitymi podczas oblężenia: w Gdańsku w 1577 roku i w Zamościu w 1813 roku, kiedy to wojska Księstwa Warszawskiego zostały oblężone w twierdzy.
Ze względu na specyficzny charakter Gdańska, posiadany przywilej menniczy i obecność w murach miejskich rzemieślników mogących w każdej chwili rozpocząć produkcję menniczą, monety wybijane w czasie oblężenia charakteryzują się wysoką starannością wykonania.
Oblężony przez wojska Batorego Gdańsk, który nie uznał wyboru Węgra na polski tron, stając po stronie Maksymiliana II Habsburga, potrzebował pieniędzy na opłacenie stacjonujących w mieście wojsk. Trudności związane z dostawami srebra z prowincji skłoniły radę miejską do konfiskaty sreber kościelnych i cechowych. Do produkcji monet przystąpiono w czerwcu 1577 roku, a zadanie to powierzono Kasprowi Goeblowi, współwłaścicielowi zainstalowanej w mennicy, maszyny walcowej, własności spółki „Suppel - Bracia Goebel".
Po zaledwie dwóch miesiącach Goebel został oskarżony, przez odpowiedzialnego za przetopienie srebra Wilhelma Schenickena, o przywłaszczenie części bitych talarów oraz o wybijanie niepełnowartościowych szelągów. Skompromitowany nadużyciami w mennicy i produńską orientacją Goebel musiał salwować się ucieczką z miasta, szukając łaski w obozie królewskim. Jego obowiązki przejął Walter Tallemann, w konsekwencji czego powrócono do bicia monet metodą tradycyjną. Przy okazji tworzenia stempli zmienił sie nieco wizerunek Chrystusa Zbawiciela na awersie talara. Na monetach wybijanych z walca, Chrystus prawą ręką przysłania jabłko panowania. W talarach z kawką Zbawiciel trzyma prawicę uniesioną zdecydowanie wyżej.
Jak ważnym wynalazkiem była prasa mennicza niech świadczy fakt, że gdy po zakończeniu konfliktu, Gdańsk w 1578 roku powrócił do wybijania regularnej emisji monet, kierownikiem mennicy ponownie został Kasper Goebel.

Grade: XF-

Estimate: 10989 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne