NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 155

Starting price: 141 EUR
Price realized: 468 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Ort, 1653, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herb...

monety koronne, Ort, 1653, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herbową, inicjały A - T (Andrzej Tymf) po bokach tarczy herbowej, w napisie otokowym POSNAN FAC; Kurp. (1649–1696) 346 (R3), Kop. 1723 (R1), Tyszkiewicz 4 mk; bardzo ładny i rzadszy typ monety.

Grade: XF/XF-

Estimate: 176 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne