NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 157

Starting price: 88 EUR
Price realized: 356 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Ort, 1656, mennica Kraków; na awersie CASIM, I - T (min...

monety koronne, Ort, 1656, mennica Kraków; na awersie CASIM, I - T (mincmistrz Jan Thamm) pod popiersiem bez obwódek, na rewersie litery I•C (Jakub Czamer, zarządca mennicy) pod tarczą herbową; Kurp. (1649–1696) 371, Kop. 1742, Tyszkiewicz 2 mk; justowany, ale ładnie zachowany.

Grade: VF+

Estimate: 110 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne