NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 158

Starting price: 176 EUR
Price realized: 401 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Ort, 1657, mennica Kraków; pod popiersiem władcy litery...

monety koronne, Ort, 1657, mennica Kraków; pod popiersiem władcy litery I - T (mincmistrz Jan Thamm), na rewersie pod ukoronowaną, pięciopolową tarczą herbową, godło herbu Wieniawa (podkanclerzego koronnego Bogusława Leszczyńskiego), kwiat i rozeta; Kop. 1751 (R1), Kurp. (1649–1696) 399 (R1), Tyszkiewicz 18 mk; moneta lekko czyszczona, rysa na twarzy władcy, rzadki typ monety.

Grade: VF+

Estimate: 220 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne