NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 162

Starting price: 53 EUR
Price realized: 379 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Szóstak, 1659, mennica Kraków; w legendzie awersu SVE, ...

monety koronne, Szóstak, 1659, mennica Kraków; w legendzie awersu SVE, bez gwiazdy pomiędzy tarczami herbowymi; TL - B (Tytus Liwiusz Boratini) na rewersie; Kop. 1617, Kurp. (1649–1696) 156 (R1); piękny.

Grade: UNC/AU

Estimate: 66 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne