NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 172

Starting price: 220 EUR
Price realized: 846 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Ort, 1657, mennica Gdańsk; odmiana z mniejszą głową kró...

miasto Gdańsk, Ort, 1657, mennica Gdańsk; odmiana z mniejszą głową króla, przy łapach lwów litery D - L (dzierżawca mennicy w Gdańsku Daniel Lesse), dwa nity po lewej stronie zbroi; CNG 287.II, H-Cz. 2106, Kop. 7622 (R1), Parchimowicz Orty 1657/3, Tyszkiewicz 1.50 mk; bardzo ładnie zachowany.

Grade: XF/XF+

Estimate: 275 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne