NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 265

     Find similar lots
Starting Price: 5275 EUR
Price realized: 9800 EUR

Email Print

5 złotych, 1925, Warszawa; Konstytucja; Aw: Orzeł z kor...

monety próbne, 5 złotych, 1925, Warszawa; Konstytucja; Aw: Orzeł z koroną, wokoło napis RZECZPOSPOLITA POLSKA 1925; Rw: Polonia wyciągająca rękę po Konstytucję, poniżej nominał, całość w obwódce z 100 perełkami. Okolicznościowa wersja monety wybita w liczbie 100 egzemplarzy, dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja, z umieszczonymi na awersie po obu stronach Orła inicjałami SW (prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego) i WG (ministra skarbu i twórcy reformy walutowo-skarbowej Władysława Grabskiego) oraz datą 3/V na lewo od roku; Kop. 2927 (R5), Parchimowicz P140a, Berezowski 200 zł; srebro, 37.0 mm, 25.08 g; bardzo rzadkie i pięknie zachowane.

Grade: AU

Estimate: 6593 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne