NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 279

Starting price: 220 EUR
Price realized: 290 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Trojak, 1598, Mitawa; odmiana z kryzą podwójnej grubośc...

Wilhelm Kettler (1587–1616), Trojak, 1598, Mitawa; odmiana z kryzą podwójnej grubości; Iger KuW.98.1.c (R2), K.-G. 2.16.4.2.2; ładnie zachowany.

Grade: XF-

Estimate: 275 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne