NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 283

     Find similar lots
Starting price: 70 EUR
Price realized: 267 EUR

Email Print

Ort, 1623, Królewiec; popiersie w płaszczu elektorskim ...

Jerzy Wilhelm (1619–1640), Ort, 1623, Królewiec; popiersie w płaszczu elektorskim i mitrze książęcej, odmiana bez znaku mennicy; Olding 41c, Shatalin GW23-2, Slg. Marienburg 1442; moneta w pudełku firmy NGC nr 5776214-007 z oceną MS63+, wyśmienity egzemplarz z dużym blaskiem menniczym.

Grade: UNC/AU

Estimate: 88 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne