NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 288

     Find similar lots
Starting Price: 352 EUR
Price realized: 557 EUR

Email Print

Talar, 1785 B, Wrocław; Aw: Popiersie w prawo z literą ...

Karol Krystian Erdmann (1744–1792), Talar, 1785 B, Wrocław; Aw: Popiersie w prawo z literą K u dołu i legenda wokoło; Rw: Tarcza herbowa i legenda wokoło; Davenport 2879, F.u.S. 2474, Kop. 6357 (R), Raff/Klein 195.3; srebro, 21.89 g; ładnie zachowany

Grade: XF-

Estimate: 440 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne