NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 289

     Find similar lots
Starting Price: 264 EUR
Price realized: 401 EUR

Email Print

Grosz, 1505, Wrocław; Aw: Lew czeski, wokoło napis MONE...

Jan V Turzo (1506–1520), Grosz, 1505, Wrocław; Aw: Lew czeski, wokoło napis MONETA NOVA WRATISLAVIEN; Rw: Półpostać św. Jana z Barankiem Bożym, po bokach data 1 - 505, wokoło napis S IOANNES BAPTISTA PATRONVS; BRP SM 1.28a.2, Fbg CDS 775, Fbg 123, Kop. 8780 (R3); srebro, 1.91 g; rzadki i ładnie zachowany jak na ten typ monety.

Grade: VF+

Estimate: 330 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne