NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
Pre-sale bidding closes in
3 days 3 hr 7 min

Lot 392
  EUR
     Find similar lots
Starting Price: 35 165 EUR
Minimum bid: 35 165 EUR

Email Print

Medal dziesięciodukatowy na pamiątkę elekcji Jana III, ...

Jan III Sobieski (1674–1696), Medal dziesięciodukatowy na pamiątkę elekcji Jana III, 1674 (lub później), niesygnowany, autorstwa Jana Höhna młodszego, Gdańsk (?); Aw: Popiersie władcy w prawo, w zbroi i szacie oraz w wieńcu laurowym na głowie, IOHANNES III D G • REX • POL • M • D • LIT • RUSS • PRUS • &C; Rw: Panorama oblężenia obozu tureckiego nad brzegiem Dniestru, za którym w oddali Kamieniec Podolski; Bentkowski 208 (odm.), Raczyński 187; złoto, 44.0 mm, 34.58 g; drobne uderzenie na awersie, uderzenie na rewersie, lekko uszkodzone obrzeże, na którym wydrapane graffiti (XIIII), efektowny medal wielkiej rzadkości.
Ciekawa emisja, notowana jedynie przez Raczyńskiego (poz. 187). Wizerunek obecny na awersie, odbity stemplem znanym z medali elekcyjnych, może sugerować, że medal wybito właśnie w związku z elekcją króla Jana. Popiersie władcy, w laurowym wieńcu triumfatora, odziane jest w karacenę z lwią paszczą na ramieniu, na którą narzucono paludamentum. Przedstawienie to w sposób jednoznaczny wskazuje na predyspozycje Sobieskiego do sprawowania urzędu królewskiego, wynikające z racji pochodzenia oraz umiejętności wojskowych. Herb Janina obecny na piersi władcy dodatkowo gloryfikuje ród, z którego wywodził się monarcha, gdyż uważano wówczas, że ranga danego rodu zależała od osiągnięć znakomitych przodków, a herb łączony jest często z konkretnym, chwalebnym wydarzeniem. W tym przypadku herb Janina miał wzmacniać przedstawienie obecne na rewersie. Ukazano tam scenę Wiktorii Chocimskiej, jednak bez żadnego opisu. Być może miało to na celu ukazanie powszechnie wówczas znanego zwycięstwa jako jednej z zasług nowo wybranego monarchy. Co ciekawe, rewers został wybity nieco innym stemplem, niż medal upamiętniający samą bitwę. Poza obecnością legendy opisującej wydarzenie, różnica polega innym ukazaniu rzeźby terenu za Dniestrem, wraz z nieco innym zobrazowaniem Kamieńca Podolskiego. Mimo to, pierwszoplanowe przedstawienie bitwy jest uderzająco podobne i najprawdopodobniej wykonane tą samą ręką.

Grade: XF

Estimate: 43956 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne