NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 415

     Find similar lots
Starting price: 440 EUR
Price realized: 935 EUR

Email Print

Cesarski i Królewski Order Świętego Stanisława II klasy...

Mikołaj II (1894–1917), Cesarski i Królewski Order Świętego Stanisława II klasy (Императорский и Царский Орден Святого Станислава), XIX/XX w., Petersburg; Krzyż maltański, emaliowany na czerwono, w każdym kącie carski dwugłowy Orzeł, w medalionie monogram SS wokół którego wieniec laurowy, na stronie odwrotnej imiennik Д oraz ЗДУАPД, w medalionie monogram SS, na łączniku punca złota, na pierścieniu punca złota, order kilkuczęściowy, mocowany na wstążkę; Barac 780; emalia, złoto, 39.6 x 43.2 mm, 12.56 g (ze wstążką); cyzelowane krawędzie ramion krzyża na stronie odwrotnej.

Grade: VF+/XF

Estimate: 549 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne