NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 477

Starting price: 176 EUR
Price realized: 323 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Talar, 1648, mennica Drezno; Aw: Półpostać władcy trzym...

Jan Jerzy I (1615–1656), Talar, 1648, mennica Drezno; Aw: Półpostać władcy trzymającego miecz oraz hełm, w prawo, IOHAN GEORG D G DVX SAX IVL CLIV ET MONT; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, nad którą hełmy z labrami i klejnotami, po bokach C- R, SA ROM IMP ARC - HIM ET ELECT 16 - 48; Davenport 7612, Kahnt 169, Schnee 879; srebro, 28.99 g; ładny egzemplarz.

Grade: VF+/XF-

Estimate: 220 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne