NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 76  15 May 2021
View prices realized

Lot 84

     Find similar lots
Starting Price: 88 EUR
Price realized: 267 EUR

Email Print

Halerz, 1381–1405, mennica Racibórz; Aw: Teksturowa lit...

Anna Żagańska (1381–1405?), Halerz, 1381–1405, mennica Racibórz; Aw: Teksturowa litera a, z jej prawej strony niewielki krzyż, legenda; Rw: Orzeł heraldyczny w lewo, bez korony, w skrzydłach po trzy pióra, + MONE...; BRP Gśl. 57, BRP SM 12A.3, Fbg 520, FbgCDS 821, Kop. 8684 (R4); srebro (?), 12.4 mm, 0.36 g; patyna, bardzo rzadki.

Grade: XF-

Estimate: 110 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne